O projektu

Projekt seznamoval pedagogy základních a středních škol z ČR s možnostmi uzpůsobení průběhu výuky existenci odlišných učebních stylů, odlišnostem v průběhu učení i dovednosti učit se na straně žáků. Klíčovým tématem projektu byly odlišné přístupy žáků k učení (zejména učební styly žáků) a možnosti konstruktivního využití odlišností mezi žáky ve výuce. Veškeré výstupy projektu byly pedagogům a školám nabízeny bezplatně.

Co konkrétně projekt nabízel?

(1)

Prakticky zaměřené prezenční jednodenní semináře (8h). Od roku 2010 proběhlo celkem 69 seminářů, kterých se zúčastnilo nad 990 pedagogů všech typů škol.

(2)

Krátké e-learningové kurzy (8h).

Využívají řadu postupů učení, které nelze zařadit do seminářů.

(3)

Metodickou příručku - "nápadník", kterou distribujeme od 1. září 2011.

Obsahuje soubor tipů a návodů pro práci s učebními styly ve výuce.

 

V čem spočívá přínos projektu?

Pro učitele je užitečné, pokud rozumí a uvažuje o tom, co se během výuky děje "na straně žáka". Je to totiž žák, u kterého učení probíhá. Prakticky navázat na toto tvrzení ale není vždy snadné, a proto chceme pedagogů nabídnout dobře využitelné náměty, inspiraci i podněty k uvažování o výuce, k poznání sebe sama a žáků. Projekt vede k zefektivnění výuky podporou rozmanitých procesů učení, které lze ve výuce aktivovat, ale na které se velmi často zapomíná.

 

Kdo se může přihlásit?

 Přihlásit se mohou veškeré základní a střední školy (gymnázia, víceletá gymnázia, SOŠ, SOU) z České republiky, s výjimkou škol z území hlavního města Prahy.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, a díky tomu jsou výstupy projektu k dispozici zapojeným školám zdarma.